Ansvarsfullt spelande

Kontoblockering och självuteslutning

Ninja Casino kunder kan när som helst ta en paus från sitt spelande. Dessa pauser kan sträcka sig från en dag, en vecka, en månad eller mer. Kontot öppnas automatiskt när pausen/blockeringen har förfallit.

Självuteslutning

Självuteslutning innebär ett gemensamt engagemang från kunden och oss. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att förhindra att kunden öppnar sitt konto igen eller öppnar nya konton. Under självuteslutningsperioden får kunden inte försöka öppna sitt konto eller försöka öppna nya konton.

Självuteslutningsperioder har minsta längd på 12 månader. Den maximala längden på självuteslutningen kan vara obegränsad.

Observera att kunder inte kan sätta in pengar eller spela under en spelpaus/speluppehålls- eller självuteslutningsperiod. De kommer också att uteslutas från riktade kommersiella meddelanden.

 

Klicka här för att ställa in en spelpaus/självuteslutning.

Om du redan är avstängd från spel och vill förlänga den avstängningen kan du kontakta oss på responsible.gaming@ninjacasino.se.

Program för föräldrakontroll som Cybersitter och NetNanny kan också användas för att stoppa åtkomsten till spelsidor.

Denna sida har senast granskats och uppdaterats: Februari 2022