Ansvarsfullt spelande

Hjälp för att behålla kontroll

Vad är ett spelberoende?

Spelberoende definieras som ett beteende som är skadligt för individen eller hens familjs existens, arbete, ekonomiska situation och hälsa. Detta innebär att långtidsspelande inte är lämpligt för den enskildes personliga situation och kan få negativa konsekvenser.
Spelberoende listas även som en erkänd mental sjukdom i det internationella klassificeringssystemen DSM och ICD sedan 1980. Sjukdomen definieras som ett oavbrutet, återkommande och ofta ökande spelande trots negativa personliga och sociala konsekvenser som penningskulder, försämrade sociala relationer och försämrad yrkesrelaterad utveckling.
Även om de flesta spelar på ett säkert och ansvarsfullt sätt, kan spel bli ett problem för vissa. När du spelar bör du ALLTID tänka på att;

 • Spel ska alltid vara roligt och inte ses som en metod att tjäna pengar,
 • Spela endast vad du har råd att förlora,
 • Undvik att jaga förluster,
 • Håll reda på hur mycket tid och pengar du lägger ner på spelande.
 • Om du är orolig p.g.a. ditt spelbeteende, borde ärliga svar på frågorna nedan kunna ge dig svar på om ditt spelande är problematiskt;
 • Stannar du hemma från jobb, skola eller högskola för att spela?
 • Spelar du för att fly från ett tråkigt eller olyckligt liv?
 • När du spelar och pengarna tar slut, känner du dig då förtvivlad och tvungen att spela igen så fort som möjligt?
 • Spelar du ända tills ditt sista öre är borta, t.o.m. pengarna för en kaffe eller resan hem?
 • Har du någonsin ljugit om beloppet eller tiden du spenderat på ditt spelande?
 • Har andra personer någonsin kritiserat ditt spelande?
 • Har du tappat intresset för din familj, vänner eller hobby?
 • Gör gräl, frustration eller besvikelser att du vill börja spela?
 • Känner du dig deprimerad eller tänker du på självmord i samband med ditt spelande?

Ju fler gånger du svarar "ja" på dessa frågor, desto mer sannolikt är det att du utvecklat eller utvecklar ett problematiskt spelbeteende.
Besvara nio enkla frågor för att bedöma ditt spelbeteende och få omedelbar feedback. Klicka här  för verktyg för självhjälp. Erbjuds av Centret för psykiatrisk forskning, Stockholms läns landsting/Karolinska institutet på uppdrag av Socialdepartementet.Denna sida har senast granskats och uppdaterats: Februari 2022