Ansvarsfullt spelande

Vår policy

Grundprincipen för vår kampanj Changing for the Bettor och vår policy för ett bättre och säkrare spel är att vi vill vara den mest trovärdiga, tillförlitliga och underhållande speloperatören i världen. Kampanjen och policyn grundar sig på 7 vägledande principer;

  • Vi ska lära oss förstå problemet med skadligt spelande och vi ska tillhandahålla de bästa lösningarna för att komma tillrätta med problemet skadligt spelande – vi har med denna ambition initierat och investerat i ett projekt i samarbete med Division on Addiction inom Cambridge Health Alliance, som är en del av Harvard Medical School.
  • Vi vill utbilda våra viktigaste samarbetspartners  – innefattande olika interna och externa utbildningsprogram och kampanjer i syfte att sprida medvetenhet hos oss själva och vår omgivning ifråga om förekomsten av skadligt spelande.
  • Vi vill främja ansvarsfulla attityder – leda spelbranschen i syfte att komma överens om en standard för måttfull och ansvarsfull marknadsföring.
  • Vi vill ge våra kunder mer inflytande – vi vill lansera ‘markers of harm’ algoritmer och ytterligare mekanismer för tidig upptäckt av problematiskt spelande i syfte att förebygga skadligt spelande.
  • Vi ger ekonomiskt stöd till behövande – vi kommer att öka vårt bidrag till forskning, utbildning och behandling av spelmissbruk från 0,1% till 1,0% av vår bruttospelintäkt.
  • Vara bäst inom ansvarsfull produktdesign – utveckla och implementera ännu fler principer för ansvarsfull produktdesign.
  • Vi vill driva på utvecklingen av kulturell förändring inom vår affärsverksamhet – för att säkerställa att säkert och ansvarsfullt spelande skall vara utgångspunkten I all vår affärsverksamhet. 
     
Denna sida har senast granskats och uppdaterats: Februari 2022